14.10.13

STRANGERS IN PARADISE :: JOSE MUÑOZ SANCHEZ (517)


Exilio 
     Aguada a tinta sobre papel

Nostálgia  
Oleo sobre tela


Painting  //  Spain